Velkommen til

www.rouloen.dk

Hvorfor hedder vejen "Rouloen"?

Der er to sandsynlige forklaringer:

1) Navnet fik vejen i 1965 fra det gamle marknavn Roglonds Agre, og Roglond betyder "rågelund". Altså et område, hvor skrålende råger holder til i kolonier. (Kilde: Leif Dehnits' bog "Aarhusianske gadenavne")

2) Professor V. Aalkjær drøftede på opfordring fra et par beboere gadenavnet med "kyndige folk fra Stadsingeniørens afdeling på rådhuset og fra Aarhus' byhistoriske udvalg, Erhvervsarkivet". Her blev konklusionen, at "rou" måtte være jysk for rug og "loen" jysk for laden. Stadsingeniørens kontor har et mark-kort fra år 1800 med navnet. Derved ekskluderes straks betydningen "roe" - den afgrøde var ikke i brug i dansk landbrug dengang. Vejnavnet Rouloen må formodes oprindeligt at være jysk for Rugladen - og udtalt roulaahn. (Kilde: Brev fra Professor V. Aalkjær dateret 11. juni 1980.)